Zakelijke autoverzekering vergelijken & afsluiten

zakelijke autoverzekering bestelauto

Het is niet bij iedere verzekeringsmaatschappij mogelijk om een zakelijke autoverzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars accepteren zelfs uitsluitend consumenten die een auto particulier gebruiken. Maar waar kun je dan het best een zakelijke auto onderbrengen? En wat houdt een zakelijke autoverzekering überhaupt precies in? Wanneer moet je per se een zakelijke in plaats van particuliere autoverzekering afsluiten? Moet een ZZP’er bijvoorbeeld ook een zakelijke autoverzekering hebben wanneer hij/zij klanten bezoekt? Wij leggen het je uit…

Wat is een zakelijke autoverzekering?

Er zijn personenauto’s die uitsluitend privé worden gebruikt en personenauto’s die uitsluitend zakelijk worden gebruikt. Daarnaast zijn er personenauto’s die op de zakelijke balans staan, maar deels ook particulier worden gebruikt.

Een (al dan niet deels) zakelijke autoverzekering verschilt sowieso van een particuliere autoverzekering. De verschillen zitten hem allereerst in het gebruik van de auto en zodoende in de gebruiksrisico’s die door de verzekeraar worden afgedekt.

 • Met een auto die zakelijk wordt gebruikt, worden doorgaans méér kilometers gereden…
 • Soms ook door meerdere regelmatige bestuurders
 • Afhankelijk van de bedrijfsvorm en bedrijfsactiviteiten kan het risico op schadeclaims een héél stuk groter zijn…
 • En er kunnen héle dure bedrijfsmiddelen in het voertuig achterblijven, hetgeen de kans op inbraak en diefstal vergroot.

Daarnaast kan het autotype een rol spelen. Voor een bestelauto moet namelijk altijd een bestelautoverzekering worden afgesloten. Overigens kan ook een bestelauto op particulier óf zakelijk óf gemengd gebruik worden verzekerd.

Bij een particuliere personenautoverzekering of bestelautoverzekering is zakelijk gebruik sowieso NOOIT verzekerd.

Bij welke verzekeraar een zakelijke autoverzekering afsluiten?

Waar je een zakelijke auto het best kunt verzekeren verschilt per situatie. Allereerst moet er worden gezocht naar verzekeraars die het risico van zakelijk gebruik überhaupt willen dragen. Want een personenauto op privégebruik is doorgaans geen enkel probleem… Een personenauto op zakelijk gebruik wordt al wat lastiger… Voor bestelauto’s is het aanbod echter nog een heel stuk kleiner.

Dit geldt des te meer als er sprake is van speciale gebruiksrisico’s. Hierbij valt te denken aan:

 • Taxivervoer
 • Koeriersdienst
 • Autoverhuur
 • Autorijles

Dit soort afwijkende gebruiksvormen worden door verzekeringsmaatschappijen onder een verhoogd risicoprofiel geschaard. De praktijk leert namelijk dat met taxi’s, koeriersauto’s, huurauto’s en lesauto’s bovengemiddeld vaak schade wordt gereden. Het aanbod in taxiverzekeringen, koeriersautoverzekeringen, huurautoverzekeringen en lesautoverzekeringen is zodoende nog eens vele malen beperkter dan geldt voor ‘normale’ bestelautoverzekeringen.

En komt er ook nog eens een probleemverleden qua afwijzing, royement, claimhistorie, malusregistratie, strafblad, rijontzegging, wanbetaling of fraude? Dan kom je bijna nergens aan de bak.

Zakelijke bestelauto óf personenauto verzekeren?

Een bestelauto heeft een zogenoemd ‘grijs’ kenteken. Zo’n auto met grijs kenteken kun je herkennen aan de eerste letter van het kenteken; dit is dan een B of een V. Grijskentekenauto’s leveren belastingvoordeel op indien ze op de balans van jouw zakelijke onderneming staan. Als ondernemer verzeker je een bestelauto dan ook altijd zakelijk.

Bij GoedkopeBestelautoverzekering.nl bieden we uitsluitend autoverzekeringen voor zakelijke bestelauto’s. Voor zakelijke personenauto’s kun je terecht bij onze zustersite GoedkopeAutoverzekering.nl.

Zakelijke verzekeringsaanbieders vergelijken

Weet jij eenmaal welke zakelijke autoverzekeraars bereid zijn jouw zakelijke bestelauto of personenauto te verzekeren? Dan is het een kwestie van vergelijken. Kijk niet alleen naar de premie, maar juist ook naar de basisdekking (WA óf Beperkt Casco óf Allrisk), no-claimregeling, polisvoorwaarden, eigen risico’s, aanvullende bijdekkingen en uitsluitingen. Hoe goed een bepaalde verzekeraar écht is, blijkt immers pas bij schade. Pas dan merkt je aan den lijve hoe goed en hoe snel je wordt bijgestaan qua schade-afwikkeling en schade-uitkering.

Bij GoedkopeBestelautoverzekering.nl bieden we een speciale vergelijkingsmodule voor bestelautoverzekeringen. Je voert enkele persoonsgegevens en voertuig gegevens in, en ziet vervolgens in één oogopslag welke bestelautoverzekering voor jou het voordeligst uitpakt.

Wat kost een zakelijke autoverzekering?

De premie van een zakelijke autoverzekering loopt uiteen van enkele tientjes tot vele honderden euro’s. Er zijn namelijk een heleboel variabelen in het spel als het aankomt op een autoverzekering. De belangrijkste hiervan zijn als volgt:

 • Hoofddekking: Verzeker jij jouw zakelijke auto Basis WA óf Beperkt Casco óf Allrisk?
 • Bestuurdersleeftijd: Voor bovengemiddeld jeugdige en bejaarde bestuurders wordt veelal een fikse premietoeslag gehanteerd.
 • Schadevrije jaren: Hoe meer schadevrije jaren, des te hoger de no-claimkorting en des te lager de premie.
 • Gebruiksrisico: Wordt jou auto gebruikt voor standaard woon-werkverkeer óf speciaal gebruik zoals taxivervoer, koeriersdienst, autoverhuur, autorijles of personenvervoer.
 • Autogewicht: Hoe zwaarder het voertuig waarin je rijdt, des te ingrijpender de gemiddelde WA-schade die je ermee toebrengt aan derden. Zware auto’s zijn duurder in het WA-deel van de premie.
 • Woonlocatie: Hoe drukbevolkter jouw postcode, des te meer drukke verkeersknooppunten en chaotische verkeerssituaties, dus hoe duurder de premie.
 • Aanvullende bijdekkingen: Breidt je jouw basisdekking uit met een inzittendenverzekering, pechhulpverzekering, rechtsbijstandsverzekering, accessoiresverzekering en/of eigen-vervoerverzekering e.a.
 • Eventuele gunstige voorwaarden: Neem je wel of geen, een hoog of een laag eigen risico? Wil je per se vrije herstelkeuze, gratis vervangend vervoer, een nieuwwaarderegeling e.a.
 • Kilometrage: Een autoverzekeraar zal vragen hoeveel kilometers je ongeveer rijdt op jaarbasis. Want hoe meer je rijdt, des te groter de kans op schade. Dus hoe hoger jouw jaarkilometrage, des te hoger de premie.  

Onderaan de streep is een zakelijke autoverzekering het goedkoopst als je kiest voor een kale WA-verzekering zónder aanvullende bijdekkingen en met een hoog eigen risico. Als je óók nog eens boven de 24 bent, een aanzienlijk aantal schadevrije jaren op naam hebt staan en géén risicoberoep uitoefent, kom je al helemaal goedkoop uit. Is jouw zakelijke auto ook nog eens een lichtgewicht, rijd je er weinig kilometers mee én woon je buitenaf? Dan stapelen de premievoordelen zich alleen maar verder op!

Maar let op: hoe goedkoper je jouw auto verzekert, des te meer risico je doorgaans loopt en des te meer je uit eigen zak betaalt als je een schuldschade rijdt.

Welke dekking kies je bij een zakelijke autoverzekering?

Bij het vergelijken van zakelijke autoverzekeringen kom je drie verschillende hoofddekkingen tegen:

 1. WA-basisdekking: Alléén de tegenpartij krijgt een vergoeding bij schade die door toedoen van jouw zakelijk verzekerde auto is ontstaan.
 1. WA+ Beperkt Casco: Óók bepaalde eigen schades buiten jouw schuld om (brand, diefstal, ruitschade e.a.) zijn verzekerd.
 2. WA+ Volledig Casco: Deze dekking wordt ook wel allrisk genoemd. Zélfs schuldschades aan de eigen auto worden vergoed.

Uiteraard bepalen jouw eigen specifieke omstandigheden voor welke dekking je het best zou kunnen kiezen. Stel jezelf de volgende vragen: Is de auto helemaal van jouzelf óf voor een bepaald deel geleased of gefinancierd? Hoelang kun je jouw auto missen bij schade? Heb je eigen geld achter de hand voor een vervangend voertuig bij totaalverlies?

Voor relatief nieuwe auto’s (0 tot 5 à 6 jaar) wordt maar al te vaak allriskdekking afgesloten. Voor wat oudere auto’s wordt veelal gekozen voor WA+ Beperkt Casco of alléén WA.

Aandachtspunten zakelijke autoverzekering

In beginsel wijkt het afsluiten van een zakelijke autoverzekering niet veel af van de particuliere equivalent. Er zijn echter enkele aandachtspunten waar je absoluut rekening moet houden bij het afsluiten van een zakelijke personenautoverzekering of bestelautoverzekering:

A. Schadevrije jaren niet op jouw naam

Normaliter bouw je schadevrije jaren op als je stelselmatig in een auto rijdt. Je bent dan namelijk regelmatig bestuurder c.q. hoofdbestuurder, waardoor de auto in kwestie op jouw naam verzekerd moet zijn. Zakelijke auto’s zijn echter maar al te vaak verzekerd door werkgevers of leasemaatschappijen. Dat betekent dat óók de schadevrije jaren op naam komen te staan van de werkgever of leasemaatschappij in kwestie.

Alléén als de werkgever of lessor bereid is een afstandsverklaring oftewel overdrachtsverklaring te ondertekenen, kun jij de door jou opgebouwde jaren alsnog op eigen naam krijgen. Maar let op: niet elke werkgever of lessor zal hieraan meewerken, want schadevrije plusjaren zijn waardevol. Bovendien wordt een werkgeversverklaring of leaseverklaring NIET door elke autoverzekeraar geaccepteerd.

Ben je ZZP’er, dan kun je door jouzelf opgebouwde schadevrije jaren doorgaans wél probleemloos overzetten van privé naar jouw eenmanszaak of vice versa.

B. Schadevrije jaren zijn niet dubbel-inzetbaar

Heb jij schadevrije jaren opgebouwd op een zakelijke of privématige auto? Dan zijn en blijven deze jaren inzetbaat op slechts één enkel voertuig tegelijkertijd. Dus koop jij een zakelijke auto náást jouw huidige auto? Dan zal daarvoor een afzonderlijk setje c.q. pakketje c.q. bundeltje schadevrije jaren worden bijgehouden in het centrale royementsregister Roy-data. Je begint dus op nul schadevrije jaren.

Alléén als de nieuwe zakelijke auto in de plaats komt van het huidige voertuig kunnen de schadevrije jaren van de vorige auto worden ingezet op het nieuwe voertuig. Bovendien mogen schadevrije jaren niet te lang onbenut zijn geweest. Is het drie jaar of langer geleden dat jij een auto op naam verzekerd hebt gehad? Dan zijn de betreffende schadevrije jaren niet langer geldig, dus komen te vervallen.

Een zakelijke autoverzekering zónder schadevrije jaren kan absurd veel duurder uitpakken dan mét. Wat dat betreft kan het raadzaam zijn om één van beide auto’s van de hand te doen… Of de schadevrije jaren in ieder geval in te zetten op de duurste van beide autoverzekeringen.

C. Zakelijke tweede-autoregeling?

Als je twee of meer auto’s op naam hebt staan, kun je normaliter gebruikmaken van een tweede-autoregeling. Is óók de auto van jouw samenwonende levenspartner op jouw naam verzekerd? Dan wordt vaak gebruikmaakt van een tweede-gezinsautoregeling. Met een dergelijke regeling lift de tweede auto mee op de schadevrije jaren en de daaraan gekoppelde no-claimkorting van de eerste auto… Zónder dat voor de betreffende auto een eigen aantal schadevrije jaren is opgebouwd.

Vaak wordt gedacht dat er ook voor zakelijke auto’s en zakelijke autoverzekeringen een dergelijke tweede-autoregeling bestaat. Dit is echter niet het geval. Met een auto van de zaak zal dus een losse “akte van schadevrije jaren” moeten worden opgebouwd. Een enkele verzekeraar biedt een geringe voertuigkorting indien zowel de particuliere als de zakelijke auto bij hen wordt ondergebracht.

Een dergelijke zakelijk voertuigkorting is echter een absolute zeldzaamheid. Het overgrote merendeel van de verzekeringsmaatschappijen houdt zaak en privé volledig gescheiden.  

D. Inclusief óf exclusief BTW en/of BPM verzekeren?

Geef bij het vergelijken het juiste gebruik van de auto op. Dus niet alleen zakelijk versus particulier, maar indien van toepassing óók koerier, rijles, verhuur, personenvervoer, maaltijdbezorging of goederenvervoer.

Zodra je bij gebruik ‘zakelijk’ invoert, wordt gevraagd of je BTW en/of BPM wilt verrekenen. Als jij aangeeft BTW en/of BPM te verrekenen, zal de auto exclusief BTW en/of BPM worden verzekerd.

Dit pakt voordelig uit voor de bestelautoverzekering indien je cascodekking afsluit. Want de BPM en/of BTW worden dan afgetrokken van de cataloguswaarde van de bestelauto en zodoende van de verzekerde waarde. Dit resulteert in een lagere maandpremie.

Let op: logischerwijs wordt het schadebedrag bij een schadeclaim zonder BTW overgemaakt door de verzekeringsmaatschappij.

E. Óók zakelijke autoverzekeringen worden belast!

Er wordt nog weleens gedacht dat men géén belasting over zakelijke verzekeringspremies hoeft af te dragen. Dit is echter een hardnekkige fabel. Je betaalt namelijk wel degelijk belasting over zakelijke verzekeringen; dit betreft echter geen BTW. Over verzekeringen wordt namelijk zogenoemde assurantiebelasting geheven, welke NIET aftrekbaar is.

Dus zelfs als je jouw zakelijke auto 100% zakelijk gebruikt, kun je de zakelijke assurantiebelasting —in tegenstelling tot BTW— niet terugvorderen.

F. Speciaal zakelijk gebruik

Sommige ondernemers voeren —in de ogen van autoverzekeraars— een ‘bijzondere’ bedrijfsvorm. Hiervan is onder meer sprake indien je koerier, taxichauffeur, maaltijdbezorger of rijinstructeur bent. Het gaat hoofdzakelijk om beroepsvormen waarbij de auto onderdeel uitmaakt van het verdienmodel van het bedrijf in kwestie.

Speciaal voor ondernemers met zulk soort ‘risicoberoepen’ zijn er uitzonderlijke typen autoverzekeringen in het leven geroepen. Zo zijn er voor lesauto’s speciale lesautoverzekeringen, voor taxi’s speciale taxiverzekeringen, voor koeriersauto’s speciale koeriersautoverzekeringen en voor huurauto’s speciale huurautoverzekeringen.

Of je met een dergelijke speciale autoverzekering bij een reguliere autoverzekeraar terechtkunt is onder meer afhankelijk van jouw schadeverleden, voertuigleeftijd, aanwezige schadevrije jaren en eventuele probleemhistories (qua strafblad, wanbetaling, fraude e.a.).

In het meest ongunstige geval kunnen we jouw zakelijke bestelauto altijd nog onderbrengen bij probleemverzekeraar De Vereende.

Zakelijke autoverzekering afsluiten: tot slot…

Hierboven hebben we zo’n beetje alle relevante aspecten besproken ten aanzien van zakelijke autoverzekeringen. Van dekkingsvormen tot premiefactoren… Van gebruiksvormen tot kostenplaatjes… En van belastingvoordelen tot kortingsregelingen…   

Uiteindelijk wil je weten welke verzekeraar voor jouw bestelauto de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Zodra je het kenteken van jouw te verzekeren bestelauto en enkele persoonlijke gegevens invoert in onze geautomatiseerde vergelijkingsmodule krijg je direct een optieoverzicht voorgeschoteld!

KVK 16042333 | WFT-vergunning 12013756 | ©Goedkopebestelautoverzekering.nl 2004-2024