Selecteer een pagina

Wat is het verschil tussen Ongevallen Inzittenden en een Schadeverzekering voor Inzitenden?

Indien u een schade veroorzaakt, kunt u als bestuurder uw eigen schade niet op de tegenpartij verhalen. Zeker als er sprake is van blijvend letsel kan dit een financiële strop betekenen. Daarom adviseren wij u om bij uw bestelautoverzekering een Schadeverzekering voor Inzittenden af te sluiten.


Kenmerken Ongevallen Inzittenden Verzekering

 • jaarpremie doorgaans zo’n € 15,00
 • keert vaste bedragen uit bijvoorbeeld € 10.000,- bij overlijden of maximaal € 20.000,- bij algehele blijvende invaliditeit
 • keert uit ongeacht de schuldvraag

 

Kenmerken Schadeverzekering voor Inzittenden

 • jaarpremie doorgaans zo’n € 48,00
 • verzekerde som meestal € 1.000.000,-
 • vergoedt de werkelijk geleden schade die een inzittende (dus ook de bestuurder) lijdt na een ongeval
 • keert uit ongeacht de schuldvraag
 • de schade kan bestaan uit:
  – materiële schade bijvoorbeeld aan kleding, bagage of vervoerde zaken
  – immateriële schade bijvoorbeeld inkomstenderving, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld, uitvaartkosten