Over ons

Kies de goedkoopste bestelautoverzekering

Goedkopebestelautoverzekering.nl geeft u direct inzicht in de goedkoopste verzekeringen voor uw bestelauto. Via deze website kunnen eigenaren van bestelauto’s direct online een premievergelijking maken en uit een groot aanbod de beste autoverzekering kiezen. Goedkope premies, bij een uitstekende dekking, dat bieden we met GoedkopeBestelautoverzekering.nl.


Dé specialist in bestelautoverzekeringen

Profiteer naast scherpe premies van de deskundigheid van goedkopebestelautoverzekering.nl. Ons team van goed opgeleide adviseurs staat voor u klaar om uw belangen op een proactieve manier te behartigen. Hierdoor kunt u ook ná het afsluiten van uw autoverzekering blijvend rekenen op een goede service. Onze enthousiaste medewerkers zijn u graag van dienst!

Speciaal voor u zijn wij gespecialiseerd in bestelautoverzekeringen


Persoonlijk contact. Want verzekeren blijft mensenwerk!

Het afsluiten van een autoverzekering blijft altijd mensenwerk. Daarvoor kunt u rekenen op ons team met goed opgeleide, enthousiaste mensen die voor u klaarstaan.

Denk daarbij aan:

  • het maken van een telefonische premieberekening
  • het afsluiten van uw autoverzekering. U heeft dan direct de geruststelling dat u goed verzekerd kunt gaan deelnemen aan het verkeer.
  • het melden van een schade
  • het stellen van vragen enzovoort

Uw zekerheden. Goed verzekerd, zonder zorgen

Ons kantoor staat voor onafhankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Om deze te waarborgen staan we op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

GoedkopeBestelautoverzekering.nl staat voor onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Onze deskundige adviseurs kunnen u financiële zekerheid bieden.


Onze hoge kwaliteit van Dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht (Wft)

Goedkopebestelautoverzekering.nl beschikt over alle benodigde vergunningen in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft). In de Wet op het financieel toezicht zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële marken en het toezicht samengebracht. De Wft bepaald hoe financiële dienstverleners zich tegenover de consument moet gedragen en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen.


Autoriteit Financiële Markten

Goedkopebestelautoverzekering.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Het goed functioneren van de financiële markten is een publiek belang. Publiek, bedrijfsleven en overheid zijn voor velerlei activiteiten afhankelijk van financiële producten die op de markten aangeboden worden. Vertrouwen in de ordelijke en eerlijke werking van die markten is cruciaal. Daarom is het van groot belang dat er toezicht gehouden wordt op de behoorlijke werking van deze markten.


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Goedkopebestelautoverzekering.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een initiatief van financiële brancheverenigingen en de Consumentenbond om tot een kwalitatief hoogwaardige en eenduidige geschilleninstantie te komen. Hierin zijn alle bestaande geschillenregelingen samen gekomen.

Met ingang van 31 maart 2007 is Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) het officiële klachteninstituut voor financiële dienstverlening in Nederland.


Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Graag willen wij u laten zien hoe onze aanpak hierbij is. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij ons kantoor. In deze dienstenwijzer vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.


Disclaimer

Het bezoek en gebruiken van onze site betekent dat u instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Goedkopebestelautoverzekering.nl is een onafhankelijke premieberekeningssite. U kiest zelf of u een premieberekening wilt maken en of u vervolgens online of telefonisch deze verzekering aanvraagt.

De genoemde premies zijn het resultaat van een premievergelijking tussen verschillende verzekeraars. Dit betekent uitdrukkelijk geen garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze aanvraag voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Kortom, u bent zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Ons kantoor werkt op execution only basis. Goedkopeautoverzekering.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, elektronisch, opnamen of enig ander manier.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Goedkopeautoverzekering.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

KVK 16042333 | WFT-vergunning 12013756 | ©Goedkopebestelautoverzekering.nl 2004-2024